Waarom een Accounting Manual?

In een Accounting Manual staat de inrichting van de financiële administratie beschreven. De inrichting is gebaseerd op  de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (rekeningschema en verdichtingsniveaus) en de interne regels voor procuratie.

Het doel is enerzijds het verschaffen van richtlijnen en anderzijds het informeren van belanghebbenden met betrekking tot financiële procedures binnen de organisatie. Het is een naslagwerk.

De Accounting Manual volgt idealiter de opbouw van de (geconsolideerde) jaarrekening en start met de juridische inrichting van de organisatie. Vervolgens komen de financiële inrichting en procuratie aan bod. Hierna volgen de richtlijnen inzake de balans en de verlies -en winstrekening. Tot slot, de procedures voor het opstellen van de begroting en het doen van investeringen.

Wilt u meer weten over onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak neem gerust contact op: 06- 82 04 7 666 of per email: info@pintegrated.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.