Pintegrated Process Design Systeem (FREE E-Book)

E-book Pintegrated Process DesignPintegrated Process Design System Versie 2.2 beschikbaar 

Het succes van iedere organisatie hangt af van het samenspel tussen de bouwstenen: Strategie, Systemen, Processen, Gedrag en Cultuur.

In onze visie is de beste kans op succes van uw organisatie afhankelijk van de mate waarin deze bouwstenen op elkaar zijn aangesloten. Onze verbeteraanpak voor processen is gebaseerd op het gegeven dat inherent aan het organiseren van activiteiten er processen zijn en dat het succes van een organisatie afhankelijk is van de kwaliteit van de inrichting, uitvoering en beheer van de processen.

E-Book aanvragen

Hoe processen aan te sluiten op de strategie, systemen, gedrag en cultuur van uw organisatie is vastgelegd in een handzaam E-BookPintegrated Process Design System“. Dit E-Book is gratis te verkrijgen door een email met uw naam en telefoonnummer te sturen naar: info@pintegrated.nl.

Albert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.