Pintegrated consultancy

Behavior Drives Success

Accounting Manual

Meer weten over onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak?

Neem gerust contact op via onze Linkedin pagina, onderstaand formulier of per email: info@pintegrated.nl

Wat is een Accounting Manual?

In een Accounting Manual staat de inrichting van de financiële administratie beschreven. De inrichting is gebaseerd op  de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (rekeningschema en verdichtingsniveaus) en de interne regels voor procuratie.

Doel van een Accounting Manual

Het primaire doel van een Accounting Manual is het verschaffen van richtlijnen en aanwijzingen aan de medewerkers van de Financiële Administratie en Controlling. Daarnaast is het een informatiebron voor anderen uit de organisatie als ook de externe accountant. Tevens is ondersteunend bij het optimaliseren van processen.

Opbouw Accounting Manual

De Accounting Manual volgt bij voorkeur de opbouw van de (geconsolideerde) jaarrekening en start met de juridische inrichting van de organisatie. Vervolgens komen de financiële inrichting en procuratie aan bod. Hierna volgen de richtlijnen inzake de balans en de verlies -en winstrekening. Tot slot, de procedures voor het opstellen van de begroting en het doen van investeringen.

Voordelen

Een goed Accounting Manual is gebaat bij helder en eenduidig taalgebruik. Ook moet het onderhoud geborgd zijn, bijvoorbeeld een jaarlijkse update  voor de start van de interim controle. Wilt u meer weten over het opzetten en/of onderhouden van uw Accounting Manual of geïnteresseerd in hoe onze uitgebreide database met voorbeelden kan helpen? Stuur een bericht via onderstaand formulier.

Contact