Pintegrated consultancy

Behavior Drives Success

Gedragsverandering

Opleiding Certified OBM Practitioner

Doel van de opleiding
Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en Organizational Behavior Management (OBM), leren maken van ABC-analyses om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen, ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) gebaseerd op eigen werksituatie als manager.

OBM is een, internationaal, wetenschappelijke aangetoonde, methode. De methode komt uit Amerika en wordt daar al decennia lang met succes toegepast. Tot de klantenkring behoren de meeste Fortune 500 bedrijven. OBM kent verschillende niveaus van certificering welke in de Benelux alleen door de VU Amsterdam mag worden verleend. OBM is wereldwijd bezig met een sterke opmars in Nederland. Steeds meer organisaties erkennen het belang van gedrag bij organisatieverandering en prestatieverbetering en de waarde van OBM hierbij.

Take away van de opleiding

  • Inzicht in de universele wetmatigheden van menselijk gedrag.
  • Voorkomen van de bekende valkuilen bij de beïnvloeding van anderen.
  • Toepassen van de basisstrategieën voor effectieve gedragsbeïnvloeding.
  • Strategisch inzetten van de kracht van consequenties.


Werkvormen en wat u mag verwachten

Zelfstudie, kennisoverdracht, presentaties door cursisten, discussie en feedback.

Duur en doorlooptijd
Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, bestaande uit:

  • 5 dagdelen theorie en voortgangsbespreking met presentaties door de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen.

Totale tijdsinvestering: Hoewel het natuurlijk helemaal afhangt van uw eigen capaciteiten en inspanning, zien wij in de praktijk dat de opleiding ongeveer 3 à 4 uur per week vergt. Hiervan is een deel zelfstudie en een deel toepassing in de praktijk.

Uitkomst

Na afloop bent u in staat om zelfstandig een Prestatie Verbeter Plan (PVP) te maken en om een interventie te doen in de praktijk. Zo kunt u helpen bedrijfsvraagstukken veel sneller op te lossen en prestaties aanzienlijk te verbeteren.

Toelatingseisen certificering (certificeren is facultatief)

Uit het oogpunt van kwaliteit hebben wij enkele toelatingseisen geformuleerd:

  • U bent in het bezit van (minimaal) een HBO diploma en uw werk- en denkniveau is academisch of equivalent aan academisch
  • U heeft een goed begrip van de Engelse taal (de literatuur en het theorie-examen zijn in het Engels)
  • U wilt voldoende tijd investeren om de cursus met succes af te ronden
  • Tevens bent u werkzaam in een functie waarin gedragsverandering in organisaties aan de orde is en tot uw werkgebied behoort of gaat behoren


Toetsing certificering

De toetsing kent twee componenten:

  • Theorie: Toetsing kennis van aangeboden literatuur middels de online applicatie “Blitz”.
  • Praktijk: beoordeling door de examencommissie van een door uzelf opgesteld en (deels) uitgevoerd PVP ten aanzien van een concrete casus uit uw eigen praktijk. Hiertoe gebruikt u de online applicatie “OBM Optimizer”.


Indien u het gehele computerprogramma hebt doorlopen heeft u aangetoond de theorie te begrijpen. Toetsing zit namelijk ingebouwd. Daarnaast presenteert u de resultaten van een door u uitgevoerde interventie aan de examencommissie en verdedigt deze naar behoren.

Uw investering 

De opbrengsten zijn over het algemeen een veelvoud van de kosten indien u een echte bedrijfscasus inbrengt die u met behulp van OBM gaat oplossen. Een ROI van een factor 2 à 3 binnen een jaar is niet ongewoon. Wij spreken daarom met recht van een echte investering die zich gaat terugverdienen!

Desgewenst kan de training ook volledig in het Engels worden verzorgd, hier zijn geen meerkosten aan verbonden!

If desired, the training can also be provided entirely in English, no additional costs are involved!

Meer weten over hoe wij kunnen helpen bij het verbeteren van (team)prestaties en/of over de opleiding tot certified OBM Practioner? Bezoek onze Linkedin pagina of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Contact