Pintegrated consultancy

Behavior Drives Success

Samenwerking dr. M.M. Rietdijk

Pintegrated Consultancy staat voor een geïntegreerde aanpak van procesverbetering. Wij zijn van mening dat gedrag van medewerkers en de prestaties van een organisatie niet los van elkaar staan. Om onze klanten optimaal te bedienen werken wij, voor Organizational Behavior Management, samen met dr. Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over Organizational Behavior Management

“Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische wetenschappelijke methodiek die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Deze aanpak:

  • heeft een bedrijfskundige inslag en stelt het organisatievraagstuk centraal;
  • sluit naadloos aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, ITIL, etc.;
  • maakt het verschil tussen het falen en het succes van veranderingen op lange termijn;
  • is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag en werkt evidence based;
  • wordt door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast;
  • wordt mede dankzij ADRIBA en haar partners ook regelmatig in Nederlandse organisaties toegepast om prestaties te verbeteren.


Het is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties zullen toenemen. Je hoeft namelijk als organisatie niet ziek te zijn om beter te worden! Wat dat betreft sluiten wij ons graag aan bij de filosofie van continu verbeteren. Het feit dat onze aanpak zo fundamenteel is maakt dat deze zeer breed toepasbaar is. Of het nu gaat om productiviteit, procesverbetering, klantgerichtheid, sales, kwaliteit of fysieke veiligheid: OBM is in vele situaties al succesvol toegepast. Inmiddels hebben we in Nederland ruim 150 cases.

Waarom Organizational Behavior Management?

Gedrag is alles wat een medewerker doet of nalaat. In onze visie valt spreken ook onder “gedrag”. Bij gedragsanalyse gaat het om de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van prikkels op gedrag. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de verwachte gevolgen van een bepaald gedrag, bepalend is of men het gedrag zal vertonen of niet. Met andere woorden, de verwachte consequentie uit het ABC-model is de belangrijkste voorspeller van gedrag.

Effectieve beïnvloeding vraagt om een gedegen analyse naar het “waarom” van een actie van de medewerker. Voor het analyseren van gedrag maken we gebruik van het ABC-model van Daniels et al (2006). De werking van het model is hieronder grafisch weergegeven

Effectieve beïnvloeding vraagt om een gedegen analyse naar het “ waarom” van een actie van de medewerker. Voor het analyseren van gedrag maken we gebruik van het ABC-model van Daniels et al (2006). De werking van het model is hieronder grafisch weergegeven.

Het ABC-model is een cyclisch model. Door te draaien aan de verwachte “consequences” wordt de antecedent en daarmee het gedrag bepaald. Effectieve beïnvloeding vraagt om een gedegen analyse naar het “ waarom” van een actie van de medewerker.

Het belang van de juiste trigger

Het ABC-model maakt helder dat het effectief beïnvloeden van gedrag vraagt om een paradigma shift.

Niet van belang is de vraag:

“ Wat is de trigger voor bepaald gedrag?

Wel van belang is de vraag:

“Hoe zal de medewerker het verwachte resultaat van zijn actie ervaren?

Om een bepaald gedrag te stimuleren dient de manager zich af te vragen: “wat is de trigger dat het gewenst gedrag kan uitlokken?” Dus, als er –duidelijk zichtbaar- een camera staat bij een stoplicht zullen automobilisten sneller geneigd zijn te stoppen bij roodlicht dan als er geen camera staat. Immers, doorrijden bij een rood stoplicht waar een camera staat zal zeker leiden tot een boete.

Dus, antecedenten zijn effectievere triggers voor het uitlokken van gewenst gedrag naarmate zij beter de consequenties van een bepaald gedrag voorspellen. Antecedenten zonder consequenties hebben geen duurzaam effect op gedrag.

Onze aanpak

Onze ervaring is dat een project gericht op gedragsbeïnvloeding bedreigend kan over komen bij medewerkers. Daarom is het van belang om vooraf goed aan betrokkenen te vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Hoe transparanter, hoe hoger de acceptatie. Wij hanteren een stapsgewijze, op maat gemaakte, aanpak.

Wilt u meer weten over onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak neem gerust contact op via onze Linkedin pagina of per email: info@pintegrated.nl.

Ook interessant, onze klantcase.

Contact