Pintegrated consultancy

Behavior Drives Success

Smart Process Design

Waarom Procesmanagement?

Het doel van procesmanagement is het beschrijven, controleren, beheersen en beïnvloeden van processen.

Concreet komt procesmanagement neer op het beheersen van bedrijfsprocessen met als doel:

• toevoegen van waarde voor de klant;
• stroomlijnen van activiteiten, lagere bedrijfskosten;
• meer grip op de doorlooptijd en kwaliteit van processen;
• meer flexibiliteit en schaalbaarheid in bedrijfsuitvoering;
• voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe beter deze doelen zijn bereikt, des te positiever het effect van procesmanagement op de prestaties van de organisatie.

Wat is Smart Process Design?

Het Pintegrated concept van Smart Process Design is een vernieuwende aanpak en daardoor uniek in z’n soort. Het concept optimaliseert het ontwerp van processen door zowel cultuur als gedrag nadrukkelijk mee te nemen.

Waarom Smart Process Design?

Gedrag, cultuur en prestaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Andere –betere- resultaten worden bereikt door het verbeteren van het gedrag. Gedrag is de bepalende factor bij performance management, maar kan niet los gezien worden van de bouwstenen: organisatiestrategie, in gebruik zijnde systemen, processen en bedrijfscultuur. Prestaties verbeter je door de bouwstenen in samenhang te brengen, dat hebben we gedaan in het Pintegrated Smart Process Design Model.

Samenhang is de sleutel tot succes

Het Pintegrated Smart Process Design Model is gebaseerd op het feit dat resultaten het best bereikt worden als de bepalende bouwstenen afzonderlijk van uitstekende kwaliteit zijn en samen goed in lijn met elkaar zijn (alignment). Dus, een consistent procesontwerp.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden om het belang van samenhang te duiden:

  • Een strategie dat niet ondersteund wordt door samenhangende systemen is gedoemd te mislukken.
  • Een positieve, constructieve, cultuur dat het moet stellen zonder een heldere strategie leidt tot frustraties en uiteindelijk een cultuuromslag in negatieve zin.
  • Goed ingerichte processen, die ondersteund worden door uitstekende systemen, ondernemende cultuur en een heldere strategie, maar waar niemand zich houdt aan de processen leidt tot wanorde en uiteindelijk slechtere prestaties.

Voordelen

Onze dienstverlening richt zich op processen, gedrag en cultuur. We gecertificeerd voor het toepassen internationale, bewezen, modellen, waaronder Organizational Behavior Management en Lean Six Sigma. De Pintegrated aanpak is rationeel, data-gedreven met een holistische kijk op bedrijfsvoering, op basis van een compact plan van aanpak met meetbare producten en heldere deadlines.

Ook betere teamprestaties?

Kies nu, voor een betere prestaties door een slim proces ontwerp en laat je vrijblijvend informeren, neem contact op: info@pintegrated.nl of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Contact