Over ons

 

Onze missie: 

“Het verbeteren van de prestaties van onze klanten.”

Waarom Pintegrated?

De afgelopen 25 jaar hebben we diverse organisaties ondersteund bij het optimaliseren van hun prestaties.

In deze 25 jaar is het ons opgevallen dat er binnen organisaties heel veel tijd en energie verspild wordt door onvoldoende afstemming. Het gaat hier over onvoldoende afstemming tussen, systemen, mensen en organisaties. Dit hebben we ervaren bij zorginstellingen, overheidsinstellingen, verzekeraars en telecom bedrijven. Er is altijd verspilling, maar de mate en de vorm waarin kan verschillen.

Een goede afstemming tussen systemen, mensen en organisaties zijn voorwaardenscheppend  voor het bereiken van optimale prestaties. In onze optiek is voor prestatiemanagement nodig: efficiënt procesmanagement, praktische risicomanagement, effectief gedrag en adequate management informatie.

De oprichter van Pintegrated Consultancy

Pintegrated Consultancy is opgericht door Albert. Albert heeft zowel een bedrijfseconomisch als sociaal wetenschappelijke  opleidingsachtergrond. Hij is een expert in procesmanagement, performance management en projectmanagement.  Albert heeft een heldere visie ten aanzien van zijn expert gebieden, gebaseerd op zijn ruime ervaring bij uiteenlopende bedrijven in diverse branches. Als procesmanager optimaliseert en/of richt hij processen opnieuw in. Bij het optimaliseren van processen zoekt Albert naar mogelijkheden die de kwaliteit en prestaties verhogen en de kosten verlagen. Als consultant verpakt hij zijn adviezen in pragmatische, direct toepasbare oplossingen, maar als de situatie daarom vraagt ondersteund hij ook op het operationele vlak.  Albert is een collega die instaat is teamleden te motiveren en te coachen waar nodig. Zijn omgeving ervaart Albert als iemand die goed in staat is verschillen te erkennen en deze te bundelen tot kracht. 

Samenwerkingspartners

Op diverse terreinen werken we samen met partners om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Zo zijn we partner van Mavim (www.mavim.nl) en ADRIBA-VU (http://www.adriba.vu.nl) en werken we samen met PragmatiQ BV (www.pragmatiq.nl).

Ons product

Onze visie op prestatieverbetering is verwerkt in het concept Pintegrated Process Design System. Het Pintegrated Process Design System valt uiteen in de volgende expertises:

  • Administratieve Organisatie
  • Interne controle
  • Risicomanagement
  • Behavior Management

Onze werkwijze

Wij zijn pragmatisch en doelgericht. Samen met u stellen we een compact plan van aanpak op. De kern is: meetbare producten en deadlines. Bij de uitvoering maken we gebruik van onze checklists, ruime ervaring, observaties en gezond verstand. Ons advies moet beklijven bij de klant. Immers, ook ons advies mag geen verspilling zijn. Het gaat ons om direct toepasbare oplossingen voor onze klanten.

Contact

Wij geloven in onze aanpak en de voordelen voor onze klanten, vraag naar onze “try before you buy” deal!

Neem gerust contact met ons voor een vrijblijvend gesprek:

+31 (06) 22 72 30 57.

Mailen kan ook: info@pintegrated.nl

Albert

Pintegrated Consultancy