Pintegrated consultancy

Behavior Drives Success

Lean office

Meer weten over onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak?

Neem gerust contact op via onze Linkedin pagina, onderstaand formulier of per email: info@pintegrated.nl

Wat is Lean Office?

Pintegrated Lean Office is het toepassen van de Lean-filosofie in kantooromgevingen zoals bij (financieel-)administratieve processen.

Lean is een mindset, een denkmethode. Dus de mogelijkheden zijn, theoretisch gezien, oneindig. Bovendien komen er continu nieuwe ideeën bij over welke oplossing nog beter werkt.

Hieronder een niet-uitputtende opsomming van onze definitie van Lean Office.

Pintegrated Lean Office gaat verder dan het organiseren van de werkplek volgens het 5S-principe: Sort, Straighten, Shine, Standardize en Sustain. Het gaat ook om een houding, een mentaliteit waarbij de medewerker zich regelmatig afvraagt: kan ik de uitvoering van werkzaamheden verbeteren en zo ja, hoe?

Waarom Lean Office?

Lean Office richt zich op zeven categorieën van verspilling. Door verspillingen te categoriseren, zijn ze beter aan te pakken.

De kracht van de methodiek is het tegengaan van verspillingen door te focussen op activiteiten die waarde toevoegen voor de klant. De activiteiten die geen waarde toevoegen, zijn verspillingen. In de filosofie van Lean Office zijn de organisatie en haar medewerkers voortdurend op zoek naar verspillingen in werkprocessen om die vervolgens te elimineren. De bespaarde middelen worden ingezet voor andere activiteiten. Lean Office draagt op deze manier bij aan het verhogen van de kwaliteitsbeleving van de klant en aan het verbeteren van de prestaties van de organisatie.

Voordelen

Onze Lean Office methodiek maakt onderdeel uit van de Pintegrated Smart Process Design. Daarnaast is het mogelijk en soms zeer gewenst om het samen met een gedragsveranderingstraject uit te voeren.

De Pintegrated aanpak is rationeel, data-gedreven met een holistische kijk op bedrijfsvoering, op basis van een compact plan van aanpak met meetbare producten en heldere deadlines. Door onze beproefde checklists krijgt u snel inzicht in de verbetermogelijkheden. De ervaring leert dat de meeste verbeteringen geen kosten met zich meebrengen terwijl de prestatie wel toenemen.

Dus, een prima businesscase.

Meer weten over hoe wij kunnen helpen bij het verbeteren van (team)prestaties met behulp van Lean Office? Bel naar (06) 22 72 30 57 of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Contact